دکتر فرهمند سوالات متداول

عمل اسلیو معده چند ساعت طول می‌کشد؟

در صورتی که حین عمل اسلیو معده مشکل خاصی نداشته باشید، بدون در نظر گرفتن مدت زمان بیهوش شدن بیمار، عمل اسلیو معده حدود 40 تا 70 دقیقه به طول می‌انجامد اما با در نظر گرفتن مدت زمان بیهوشی بیمار و به هوش آمدن ایشان، کل عمل اسلیو معده حدود یک (1) تا دو (2) ساعت طول می‌کشد.